Akademiuddannelse i Odontologisk Praksis

Studerende i diskussion

Efter kort tid på arbejdsmarkedet kan der opstå behov for at efter- og videreuddanne sig. Det kan være ønsket om at ajourføre, opdatere eller udbygge sine kvalifikationer, f.eks. som følge af arbejdet med nye eller udvidede funktionsområder eller, at der udvikles nye materialer, metoder og teknikker.

Akademiuddannelse i Odontologisk Praksis (AOP) henvender sig til den erfarne tandklinikassistent, der ønsker at opnå nye kompetencer enten indenfor et fagområde eller ved at gennemføre en hel videreuddannelse.

Tandklinikassistenten spiller i dag en meget mere aktiv og vigtig rolle i tandplejeteamet, og med flere og flere selvstændige arbejdsopgaver inden for patientbehandling, drift og administration.

Tandklinikassistenten har også en nøgleposition som organisator i forhold til afviklingen af alle klinikkens opgaver. Mængden af udefrakommende krav til tandklinikken som arbejdsplads, og udbyder af sundhedsydelser, er steget.

Tandklinikken får flere arbejdsopgaver, der med fordel kan løses af tandklinikassistenten.

AOP bygger videre på din grunduddannelse, og dine erfaringer fra det daglige arbejde på tandklinikken, så du får de teoretiske og praktiske kompetencer, der er brug for i fremtidens tandpleje.

Du bliver opkvalificeret og uddannelsen giver dig mulighed for fortsat videreuddannelse, fx til at søge ind på en diplomuddannelse.

Oversigt over planlagte AOP-moduler