Optagelse

Klinikassistentelever der bliver undevis på klinikken

Der er frit optag på uddannelsen til tandklinikassistent og der er optag flere gange årligt.

Uddannelsesstart og tilmelding

Næste grundforløb 2 starter 9. august og 25. oktober i 2021 og 24. januar i 2022.

SKT har 4 optag om året, så du kan tilmelde dig hele året. Du skal tilmelde dig via optagelse.dk

HUSK at vedhæfte dine skolebeviser og/ eller uddannelsesbeviser.

Bemærk! SKT bekræfter modtagelsen af din tilmelding pr. mail.

Hvis du har en underskrevet uddannelsesaftale (praktikpladsaftale), skal du sende denne til SKT enten via mail til skt@sund.ku.dk eller med post til:

Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Københavns Universitet
Nørre Allé 20
2200 København N