Optagelse

Klinikassistentelever der bliver undevis på klinikken

Der er frit optag på uddannelsen til tandklinikassistent og der er optag flere gange årligt.

Uddannelsesstart og tilmelding

Grundforløb 2 starter d. 20. januar, 23. marts, 10. august og 19. oktober i 2020.

Da SKT har 4 optag om året, kan du tilmelde dig hele året. Du skal tilmelde dig via www.optagelse.dk

HUSK at vedhæfte dine skolebeviser og/ eller uddannelsesbeviser.

Bemærk! SKT bekræfter modtagelsen af din tilmelding pr. mail.

Hvis du har en underskrevet uddannelsesaftale (praktikpladsaftale), så skal den sendes direkte til:

Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Københavns Universitet
Nørre Allé 20
2200 København N