Optagelse

Klinikassistentelever der bliver undevis på klinikken

Der er frit optag på uddannelsen til tandklinikassistent og der er flere optag hvert år

Uddannelsesstart og tilmelding

De næste grundforløb starter henholdsvis 22. januar, 2. april, 12. august og 21. oktober 2024.

SKT har fire optag om året, så du kan tilmelde dig hele året. Din tilmelding skal foregå via optagelse.dk.

HUSK at vedhæfte dine skolebeviser og/ eller uddannelsesbeviser.

Bemærk! SKT bekræfter modtagelsen af din tilmelding pr. e-mail.

Hvis du har en underskrevet uddannelsesaftale (lærepladsaftale), skal du sende den til SKT enten via e-mail til skt@sund.ku.dk eller med post til:

Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Københavns Universitet
Nørre Allé 20
2200 København N

 

SKT udvælger de mest kvalificerede ansøgere, og du vil blive indkaldt til en samtale før optagelsen. Indkaldelsen sker via e-mail, så det er vigtigt, at du regelmæssigt tjekker din e-mail for at undgå at gå glip af muligheden for optagelse.

Ved SKT's vurdering lægges der vægt på følgende:

  • Studieegnethed (evnen til at møde op i skole hver dag og være aktiv i undervisningen)
  • Erfaring (relevante erfaringer fra frivilligt arbejde, fritidsjob eller fuldtidsjob)
  • Personlige kompetencer (fleksibilitet, initiativ, selvstændighed, ansvarsbevidsthed, og evnen til at håndtere sociale interaktioner)
  • Gode danskkundskaber
  • Evnen til at overholde hygiejnekravene i uddannelsen
  • Initiativ i forhold til at skaffe en læreplads.

 

 

 

 

Hvis du kommer fra 9. eller 10. klasse, skal du begynde på grundforløb 1, som i øjeblikket ikke udbydes på SKT.

Du kan finde udbydere af grundforløb 1 i Uddannelsesguiden ved at søge på sundhed, omsorg og pædagogik.

Hvis du er under 25 år og det er mere end 1 år siden, du afsluttede 9. eller 10. klasse, kan du starte på grundforløb 2, hvis du opfylder følgende adgangskrav:

  • Afsluttet folkeskolen eller lignende undervisning.
  • Et karaktergennemsnit i både dansk og matematik på mindst 2,0.

Er du over 25 år, kan du overveje Erhvervsuddannelse for Voksne (EUV). EUV tilbyder et målrettet uddannelsesforløb baseret på dine tidligere erfaringer fra arbejde og uddannelse.

Adgangskravene for EUV er de samme som for unge, dvs. et karaktergennemsnit på mindst 02 eller tilsvarende i både dansk og matematik. Yderligere information om optagelseskrav findes på optagelse.dk.ere info om diverse optagelseskrav på optagelse.dk.

På SKT's uddannelser er det vigtigt, at du er god til at samarbejde og har en god hygiejneforståelse. Dette betyder, at du skal have lyst til at yde service, være dygtig til at tale dansk, overholde SKT's regler om klinisk hygiejne, og være opmærksom på, at dine underarme ikke må være tildækket under albuen, og at du ikke kan have lange og/eller lakerede negle af hygiejniske årsager, når du arbejder på skolens tandklinik.