Optagelse

Klinikassistentelever der bliver undevis på klinikken

Der er frit optag på uddannelsen til tandklinikassistent og der er optag flere gange årligt.

Uddannelsesstart og tilmelding

De næste grundforløb starter henholdsvis 23. januar, 11. april, 7. august og 23. oktober 2023.

SKT har 4 optag om året, så du kan tilmelde dig hele året. Du skal tilmelde dig via optagelse.dk

HUSK at vedhæfte dine skolebeviser og/ eller uddannelsesbeviser.

Bemærk! SKT bekræfter modtagelsen af din tilmelding pr. mail.

Hvis du har en underskrevet uddannelsesaftale (lærepladsaftale), skal du sende denne til SKT enten via mail til skt@sund.ku.dk eller med post til:

Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Københavns Universitet
Nørre Allé 20
2200 København N

 

Blandt ansøgerne udvælger SKT de bedst kvalificerede, og du vil blive indkaldt til samtale forud for optagelse. Du bliver indkaldt via mail, så det er vigtigt, at du tjekker din mail, da du ellers kan miste muligheden for, at blive optaget.
Ved SKT's vurdering lægges vægt på følgende:

 • Studieegnethed (kan du møde i skole hver dag og være aktiv i undervisningen)
 • Erfaring (hvilke erfaringer har du ift. frivilligt arbejde, fritidsjob eller fuldtidsjob)
 • Personlige kompetencer (fleksibilitet, initiativ, selvstændighed, ansvarsbevidsthed og være god til kontakt med andre mennesker)
 • Gode danskkundskaber
 • Kunne overholde hygiejnekravene i uddannelsen
 • Initiativ ift. at skaffe en læreplads.

 

 

 

 

Hvis du kommer fra 9. eller 10. klasse

Skal du starte på grundforløb 1, som i øjeblikket ikke udbydes på SKT.

Du kan finde udbydere af grundforløb 1 i Uddannelsesguiden - søg på sundhed, omsorg og pædagogik.

Hvis du er under 25 år

Hvis det er mere end 1 år siden, du blev færdig med 9. eller 10. klasse, kan du starte på grundforløb 2, hvis du opfylder følgende adgangskrav:

 • Har afsluttet folkeskolen eller har modtaget lignende undervisning
 • Dit karaktergennemsnit i både dansk og matematik er mindst 2,0.
Hvis du er over 25 år (EUV)

Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) er rettet mod dig, der er 25 år eller derover. Den giver mulighed for et målrettet uddannelsesforløb, hvor du opnår kompetence på erhvervsuddannelsesniveau.

Dit uddannelsesforløb er afhængig af din erfaring fra tidligere arbejde og uddannelse. Det er altså dét, du har med i bagagen, der afgør, hvordan dit uddannelsesforløb bliver.

Adgangskravene for at blive optaget på en erhvervsuddannelse for voksne (EUV) er de samme som for optagelse på en erhvervsuddannelse for unge. Det vil sige et karaktergennemsnit på mindst 02 eller tilsvarende i både dansk og matematik.

Du kan finde mere info om diverse optagelseskrav på optagelse.dk.

På SKT's uddannelser er det en betingelse, at du er god til kontakt med andre mennesker, og at du har en god hygiejneforståelse. Det betyder at du skal:

 • have lyst til at yde service
 • være god til at tale dansk
 • være god til at samarbejde
 • overholde SKT's regler om klinisk hygiejne
 • være opmærksom på at dine underarme, af hygiejniske årsager, ikke må være tildækket fra albuen og ned, når du arbejder på skolens tandklinik
 • være opmærksom på at du, af hygiejniske årsager, ikke kan have lange og/eller lakerede negle, når du arbejder på skolens tandklinik.