Tilmelding

For at ansøge om optagelse skal du være opmærksom på, at der er adgangskrav til AOP.

Adgangskrav

Følgende uddannelser giver adgang til Akademiuddannelse i Odontologisk Praksis:

  • Relevant erhvervsuddannelse, fx uddannelsen til tandklinikassistent
  • Relevant grunduddannelse for voksne
  • Gymnasial uddannelse
  • Anden relevant uddannelse på mindst samme niveau, som ovenstående.

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Ansøgere der ikke lever op til adgangskravene, men har kompetencer svarende hertil, kan søge om et realkompetencebevis og derved opnå optagelse. Læs mere om hvordan dette gøres under Realkompetencevurdering.

Dispensation fra normale adgangskrav

Realkompetencevurdering

Anerkendelse af viden, færdigheder og kompetencer kan opnås uanset, hvordan og hvor de er erhvervet. Vurderingen foretages i forhold til adgangskravene eller målene for læringsudbyttet, enten for hele uddannelsen eller for enkelte læringsmål eller moduler. Dette sker i overensstemmelse med reglerne i Bekendtgørelse om realkompetencevurdering for akademi- og diplomuddannelser.

Hvis der ønskes en realkompetencevurdering med henblik på optagelse på Akademiuddannelsen i Odontologisk Praksis, skal ansøgningen sendes til SKT senest 8 uger før optagelsesfristen. Juli måned indgår ikke i beregningen af fristen.

Ansøgeren skal skriftligt anmode om en realkompetencevurdering og sende anmodningen til aop@sund.ku.dk . . Anmodningen skal tydeligt angive, hvilke kompetencer der ønskes vurderet. Derudover skal ansøgeren vedlægge relevant dokumentation for de kompetencer, der ønskes vurderet.

Den Kommunale Kompetencefond

Har du mulighed for at søge Den Kommunale Kompetencefond, skal du kun søge denne og ikke Omstillingsfonden.

Omstillingsfonden

Tilskuddet fra Omstillingsfonden kan være op til kr. 10.000,00 pr. studerende pr. år og tildeles efter "først til mølle" princippet.

Ønsker du at ansøge om tilskud fra Omstillingsfonden, skal du blot udfylde en Tro- og loveerklæring og uploade den sammen med tilmeldingsblanketten til AOP:

Vi gør opmærksom på, at hvis du opnår tilskud fra Omstillingsfonden, vil oplysningerne du afgiver i Tro- og loveerklæringen blive videregivet til Styrelsen for Forskning og Uddannelse i forbindelse med at SKT hjemtager tilskuddet.

Tilmelding til et AOP-modul

Tilmeldingsblanket

Vælg det ønskede modul i dropdown-menuen på tilmeldingsblanketten.