Datoer og tilmelding

For at ansøge om optagelse skal du være opmærksom på, at der er adgangskrav til AOP.

Adgangskrav

Følgende uddannelser giver adgang til Akademiuddannelse i Odontologisk Praksis:

  • Relevant erhvervsuddannelse, fx uddannelsen til tandklinikassistent
  • Relevant grunduddannelse for voksne
  • Gymnasial uddannelse
  • Anden relevant uddannelse på mindst samme niveau, som ovenstående.

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Ansøgere der ikke lever op til adgangskravene, men har kompetencer svarende hertil, kan søge om et realkompetencebevis og derved opnå optagelse. Læs mere om hvordan dette gøres under Realkompetencevurdering.

Dispensation fra normale adgangskrav

Realkompetencevurdering
Der kan gives anerkendelse for viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan de er erhvervet. Vurdering foretages i forhold til enten adgangskrav til eller mål for læringsudbytte eller enkelte læringsmål for, en uddannelse eller dele heraf (modul/-er) efter reglerne i Bekendtgørelse om realkompetencevurdering i forhold til akademi- og diplomuddannelser.

Ønskes en realkompetencevurdering med henblik på optagelse på Akademiuddannelsen i Odontologisk Praksis ,skal ansøgning herom være indsendt til SKT senest 8 uger inden optagelsesfristen. Juli måned indgår ikke i beregningen af fristen.

Ansøgeren skal skriftligt anmode om en realkompetencevurdering, der sendes til skt@sund.ku.dk . Det skal af anmodningen fremgå hvilke kompetencer, der ønskes vurderet. Tillige skal ansøgeren vedlægge relevant dokumentation for de kompetencer, der ønskes vurderet.

Den Kommunale Kompetencefond

Har du mulighed for at søge Den Kommunale Kompetencefond, skal du kun søge denne og ikke Omstillingsfonden.

Omstillingsfonden

Tilskuddet fra Omstillingsfonden kan være op til kr. 10.000,00 pr. studerende pr. år og tildeles efter "først til mølle" princippet.

Ønsker du at ansøge om tilskud fra Omstillingsfonden, skal du blot udfylde Tro- og loveerklæring for Omstillingsfonden og uploade den sammen med tilmeldingsblanketten til AOP.

Udfyld punkt 1, 2 og 3 på side 1 og kun dato og underskrift på side 2.

NB! Punktet Modul(er) udfyldes ikke.

Hvis du ikke har modtaget tilskud fra omstillingsfonden i 2022, skal du under punkt 3 skrive 0 i første linje.

Vi gør opmærksom på, at hvis du opnår tilskud fra Omstillingsfonden, vil oplysningerne du afgiver i Tro- og loveerklæringen blive videregivet til Styrelsen for Forskning og Uddannelse i forbindelse med at SKT hjemtager tilskuddet.

Tilmelding til et AOP-modul

Klik på modultitlen på listen herunder hvorefter du finder tilmeldingslinket allernederst under selve modulbeskrivelsen.

Indhold ikke tilgængeligt på grund af cookie-valg

Du kan ikke se indholdet i dette felt på grund af dine cookie-valg.

Klik her for at redigere dine cookie-indstillinger.

Kategori: Statistik