Undervisning

Alle modulforløb i uddannelsen er præget af handling. Der skabes en synergi mellem den studerendes praktiske erhvervserfaring og det teoretiske indhold. Det er afgørende at inddrage den studerendes erfaring aktivt i undervisningen.

Udviklingen af både faglige og personlige kompetencer integreres i undervisningen. Faglighed opbygges primært gennem pædagogiske metoder, der fremmer selvstændighed, initiativ, kritisk tænkning, kreativitet, samarbejdsevner og iværksætterlyst.

Undervisningen kan omfatte præsentationer, faglige diskussioner, erfaringsudveksling, gruppearbejde og individuelle studieaktiviteter. Der vil være fokus på individuel bearbejdning af cases, indsendelse af skriftlige opgaver, behandling af patienter og projektarbejde. Dette bidrager til personlig udvikling, faglig fordybelse og en stærk forbindelse mellem teori og praksis.

De valgte undervisnings- og arbejdsformer er designet til at støtte de studerendes læring og forberede dem til prøven ved afslutningen af hvert modul.

Studieordning