Tandpleje for børn og unge (7-21-årige)

Ung mand der undersøges for tandsten

Modulet Tandpleje for børn og unge (7-21-årige) har fokus på at udvikle den studerendes færdigheder og kompetencer til at fremme oral sundhed hos børn og unge samt udføre supragingival tandrensning.

Modulet er relevant, hvis du:

 • er ansat på en offentlig eller privat tandklinik, der behandler børn og unge fra 7-21 år
 • har lyst til at arbejde med selvstændige patientopgaver på børn og unge som en del af det odontologiske team
 • ønsker at medvirke til at mennesker udvikler et stabilt og solidt fundament for at bevare egne tænder og mundhule sund gennem hele livet.

 

Modulet indeholder:

 • Sundheds- og sygdomsopfattelser
 • Kulturforståelse og kommunikation
 • Ætiologi, diagnostik, sygdomsudvikling, risikovurdering og behandling af erosioner, parodontal sygdom og slimhindelidelser hos børn og unge
 • Caries hos målgruppen med fokus på risikovurdering
 • Supragingival tandrensning og professionel afpudsning
 • Okklusionsudvikling
 • Akutte tilstande, herunder traumer og traumekontrol af permanente tænder
 • Sårbare og udsatte børn og unge samt børn og unge med psykiske diagnoser, herunder spiseforstyrrelser
 • Sundhedspædagogik med fokus på handlekompetence, sundhedsadfærd, inklusion/eksklusion
 • Kost i forhold til almen og oral sundhed
 • Tværfagligt samarbejde.

 

Den studerende opnår viden om og forståelse for:

 • erosioner, parodontal sygdom og slimhindelidelser hos børn og unge samt behandling heraf
  traumer i det permanente tandsæt samt okklusionsudvikling
 • begreberne sundhedsfremme og sundhedspædagogik
 • kulturbegreber og deres betydning for sygdom og sundhed
 • sårbare og udsatte børn samt børn og unge med psykiatriske diagnoser.

Den studerende kan:

 • vurdere fravær eller tilstedeværelsen af oral sygdom
 • vurdere okklusionsudviklingen
 • udføre Supragingival og professionel afpudsning under hensyntagen til omgivende væv samt foretage korrekt journalføring
 • håndtere akutte henvendelser
 • medvirke ved traumekontrol
 • støtte børn og unge til at foretage sunde valg med vægt på tænder og mundhule ud fra en sundhedspædagogisk tilgang.

Den studerende kan desuden:

 • arbejde sundhedsfremmende med grupper og individer med udgangspunkt i vilkår og ressourcer
 • deltage professionelt i fagligt og tværfagligt samarbejde
 • udvikle egen praksis i en struktureret sammenhæng.

 

Følgende uddannelser giver adgang til Akademiuddannelsen i Odontologisk Praksis:

 • Relevant erhvervsuddannelse, f.eks. uddannelsen til tandklinikassistent
 • Relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • Gymnasial uddannelse
 • Anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående
 • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Institutionen kan optage ansøgere, der ikke opfylder adgangsbetingelserne, men som ud fra en konkret vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.