Administration og drift af tandklinikker

Pige foran en stor stak dokumenter

Modulet Administration og drift af tandklinikker har fokus på, at den studerende opnår kompetence til selvstændigt at varetage personaleadministrative og driftsmæssige opgaver på tandklinikken. Dette matcher udviklingen indenfor tandplejen, der går i retning af, at professionalisere arbejdet på klinikken og at tandklinikassistenterne skal varetage flest mulige administrative og driftmæssige opgaver.

 

Modulet indeholder:

 • Lovgivning og overenskomster med relation til tandklinikker
 • Patientrettigheder og klagemuligheder
 • Håndtering af patientdata og journaler
 • Arbejdspladsvurdering (APV)
 • IT, herunder styring af aftalebogen samt håndtering af patientdata og journaler
 • Markedsføring af sundhedsydelser
 • Introduktion til kvalitetsstyring og udfærdigelse af instrukser
 • Personaleadministration herunder regler og forhold vedrørende ansættelser, løn, ferie, fravær, arbejdsplanlægning, ansvar for elever, personalemøder mv.
 • Systemer til planlægning og opfølgning af kompetenceudvikling
 • Konfliktforebyggelse og -håndtering
 • Systemer til at opsamle og præsentere ydelsesstatistik og andet talmateriale.

Modulet afsluttes med en skriftlig projektopgave, der har intern bedømmelse. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen.

 

 

Følgende uddannelser giver adgang til Akademiuddannelsen i Odontologisk Praksis:

 • Relevant erhvervsuddannelse, f.eks. uddannelsen til tandklinikassistent
 • Relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • Gymnasial uddannelse
 • Anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående
 • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Institutionen kan optage ansøgere, der ikke opfylder adgangsbetingelserne, men som ud fra en konkret vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.