Afgangsprojekt

Pige der sidder foran en bærbar PC

Afgangsprojektet afslutter Akademiuddannelsen i Odontologisk Praksis.
Med udgangspunkt i fagområdets metoder og modeller formulerer den studerende i samarbejde med vejlederen en praksisnær problemstilling.

Problemstillingen beskrives og analyseres og i projektet opstiller den studerende handlemuligheder og forslag til løsning og argumenterer for valg og fravalg.

Studerende, der har bestået såvel de 2 obligatoriske moduler som 3 valgfrie moduler på Akademiuddannelsen i Odontologisk Praksis. Der kan opnås automatisk merit for moduler gennemført på Videreuddannelsen i Odontologisk Praksis.

Dokumentation for højst ét modul fra andre Videregående Voksenuddannelser/Akademiuddannelser kræves for at opnå merit for eksterne moduler.

 

Modulets indhold tilpasses den enkelte studerende ud fra valget af emne(r). Desuden gennemføres at mindre antal seminars i tilknytning til vejledning. Forskellige emner af almen karakter bliver behandlet på disse.

Der er en meget høj grad af selvstændigt studium forbundet med afgangsprojektet.

 

 

Du skal have bestået de obligatoriske moduler:

  • Kommunikation i tandplejen
  • Service- og kvalitetsudvikling

Samt 3 af nedenstående moduler:

  • Oral sundhedsvurdering og non-operativ behandling
  • Tandpleje for 0-6-årige og non-operativ behandling
  • Tandpleje for børn og unge (7-21-årige)
  • Ortodonti
  • Protetik
  • Administration og drift af tandklinikken
  • Tandpleje for borgere med særlige behov
  • Implantologi og kirurgi.

Et af sidstnævnte kan erstattes af et relevant modul udbudt af anden uddannelsesinstitution.

Dokumentation for disse adgangskrav (kopi af modulbeviser) vedhæftes ansøgningen.