Tandpleje for borgere med særlige behov

Ældre herre i tandlægestolen

Modulet Tandpleje for borgere med særlige behov har fokus på at udvikle den studerendes kompetencer til at forberede og gennemføre sundhedsfremme og forebyggelse samt udføre uddelegerede behandlinger i forbindelse med tandpleje for borgere med særlige behov. Dette gælder ved behandling i såvel offentligt som privat regi.

 

Modulet indeholder:

 • Lovgivning og organisering af tandplejetilbud for borgere med særlige behov
 • Sociologi og demografi gældende borgere med særlige behov
 • Karakteristika ved patienter i omsorgs-, special- og socialtandpleje herunder fysisk- og/eller psykisk funktionsnedsættelse og dobbelt diagnoser
 • Tandsygdomsmønstre og prognoser for tandbehandling af borgere inden for målgrupperne
 • Levevilkår og misbrugs betydning for patientdeltagelse ved forebyggelse og behandling af tandsygdomme
 • Behandlingsprincipper, -strategier og -mål for forskellige grupper af borgere
 • Sundhedsfremme og forebyggelse af lidelser i tænder, mund og kæber i forhold til borgere i
  omsorgs-, special- og socialtandplejen
 • Misbrug og/eller lægemidlers påvirkning af oral helse og oralt velvære, herunder mundtørhed
 • Behandling og lindring af mundslimhindelidelser
 • Tværfagligt samarbejde med sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, pædagoger og pårørende
 • Debriefing af tandplejepersonale efter vanskelig borgerkontakt/behandling
 • Cases med planlægning af forebyggende intervention for ældre borger på plejehjem, for yngre borger på bosted og for socialt udsat borger
 • Klinisk hygiejne, arbejdsmiljøregler, etik og patientsikkerhed i forbindelse med tandbehandling på tandklinikken, i borgernes hjem eller andre steder udenfor tandklinikken
 • Planlægning af effektive arbejdsgange samt kvalitetssikring og dokumentation på tandklinikken, i borgerens hjem og andre steder udenfor tandklinikken

 

Efter bestået modul skal den studerende have viden om og forståelse for:

 • lovgrundlaget, sociologi og demografi for tandpleje for borgere med særlige behov
 • de etiske dilemmaer, der kan opstå i arbejdet med tandpleje for borgere med særlige behov
 • borgernes karakteristika, levevilkår, mulighed for deltagelse i tandplejetilbud
 • orale sygdomsmønstre, prognose for tandbehandling af borgere med særlige behov
 • behandlingsprincipper, -strategier og -mål for forskellige grupper af borgere
 • misbrug og medicinforbrugs betydning for oral helse og livskvalitet

Den studerende skal kunne:

 • reflektere over etiske problemstillinger i relation til tandbehandling af borgere med særlige behov
 • medvirke til at planlægge sundhedsfremme og forebyggelse hos forskellige grupper af borgere med særlige behov
 • medvirke til at vejlede og rådgive om tandpleje over for borgere med særlige behov, pårørende, nøglepersoner omkring borgeren og plejepersonale
 • vurdere patientkooperation og handle hensigtsmæssigt i relation hertil, samt vurdere behov for debriefing efter vanskelig borgerkontakt
 • vejlede om afhjælpning af mundtørhed og kunne hjælpe borgerne med behandling af mundslimhinde lidelser
 • medvirke til at sikre overholdelse af hygiejneforskrifter, arbejdsmiljøregler og patientsikkerhed i forbindelse med arbejdet på tandklinikken, i borgerens hjem eller andre steder udenfor tandklinikken
 • bidrage til udvikling og gennemførelse af effektive og sikre arbejdsgange i arbejdet på tandklinikken, i borgerens hjem eller andre steder udenfor tandklinikken.

Den studerende kan desuden:

 • planlægge sundhedsfremme og forebyggelse hos borgere med særlige behov i samarbejde med de øvrige medlemmer i det odontologiske team
 • føre journal efter gældende love og regler i forbindelse med arbejdet med borgere med særlige behov
 • udføre kvalitetssikring og dokumentation af arbejdet i forbindelse med arbejdet på tandklinikken, i borgerens hjem eller andre steder udenfor tandklinikken.

Følgende uddannelser giver adgang til Akademiuddannelsen i odontologisk praksis:

 • Relevant erhvervsuddannelse, f.eks. uddannelsen til tandklinikassistent
 • Relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • Gymnasial uddannelse
 • Anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående
 • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Institutionen kan optage ansøgere, der ikke opfylder adgangsbetingelserne, men som ud fra en konkret vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.