Implantologi og kirurgi

Model af kæbe med implantat

Modulet Implantologi og kirurgi har fokus på at den studerende opnår kompetencer til at forberede og assistere ved såvel simple som avancerede oral kirurgiske indgreb inklusive implantatbehandlinger.

Dette omfatter også selvstændigt at gennemføre kvalitetssikring af procedurerne samt udvikle og tilpasse arbejdsgange.

 

Modulet indeholder:

 • Kirurgiske procedurer fx amotio, rodresektioner, cystektomi og blødtvævskirurgi
 • Implantatbehandlinger med forskellige teknikker herunder knogleopbygning og sinusløft
 • Opdækning og klinisk assistance ved oralkirurgiske procedurer og implantatbehandlinger
 • Planlægning og gennemførelse af optimal klinisk hygiejne og dokumentation heraf i forbindelse med oral kirurgiske indgreb
 • Sårheling og sårpleje herunder mundhygiejnens betydning for sårhelingen efter oral kirurgiske behandlinger og indsættelse af implantater
 • Information om behandlingen samt instruktion af patienter i forholdsregler præ- og postoperativt ved indsættelse af implantater og oralkirurgiske behandlinger
 • Medicinske risikopatienter
 • Præ- og postoperativ medicinering inkl. smertestillende behandling
 • Almindeligt forekomne komplikationer og bivirkninger i forbindelse med oralkirurgiske indgreb og implantatbehandling
 • Arbejdsmiljøregler for området
 • Patientsikkerhed, kvalitetssikring og dokumentation
 • Ledelse, uddannelse og supervision af andre tandklinikassistenter i forbindelse med indsættelse af implantater og andre oralkirurgiske indgreb.

 

Når modulet er gennemført, kan den studerende:

 • yde optimal forberedelse og assistance ved indsættelse af implantater og oralkirurgiske indgreb
 • give relevant præ- og postoperativ information og vejledning til patienter og pårørende
 • fjerne suturer og journalisere dette efter gældende regler
 • skelne normal sårheling fra de situationer, hvor sårhelingen er kompromitteret og det er vigtigt at tandlægen konsulteres straks
 • selvstændigt planlægge og gennemføre optimal klinisk hygiejne
 • udvikle og vedligeholde kvalitetssikringsmanualer og -dokumentation.

 

Følgende uddannelser giver adgang til Akademiuddannelsen i Odontologisk Praksis:

 • Relevant erhvervsuddannelse, f.eks. uddannelsen til tandklinikassistent
 • Relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • Gymnasial uddannelse
 • Anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående
 • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Institutionen kan optage ansøgere, der ikke opfylder adgangsbetingelserne, men som ud fra en konkret vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.