Protetik

ældre dame der viser sine proteser

Modulet Protetik har fokus på at udvikle den studerendes kompetencer i selvstændigt at kunne udfører arbejdsopgaver i forbindelse med fremstilling af fast og aftagelig protetik. Hovedvægten er langt på fremstilling af fast protetik og mindre grad på aftagelig partiel protetik.

Efter dette modul er tandklinikassistenten en effektiv medarbejder, når der arbejdes med at fremstille protetik.

 

 

 

 

Modulet er relevant, hvis du:

 • er ansat på en privat eller offentlig tandklinik, der arbejder en del med fremstilling af protetik
 • vil være med til at udføre en del af arbejdsgangene på klinikken i forbindelse med fremstilling af protetik
 • vil bidrage til at hæve tandklinikkens kvalitet og effektivitet.

 

 

Modulet indeholder:

 • Muligheder, fordele og ulemper (funktionelt og æstetisk) ved forskellige behandlinger indenfor fast og aftageligt (primært partiel) protetik, herunder implantatbåret protetik
 • Patientvejledning i relation til protetiske behandlingsplaner
 • Kommunikation og etik i patientvejledningen
 • Arbejdsgange og principper ved protetiske arbejder
 • Fremtidens behandlingsmuligheder.

 

 

Ved modulets afslutning er det målet, at den studerende:

 • med udgangspunkt i en behandlingsplan kan vejlede patienten om fordele og ulemper ved forskellige protetiske behandlingsmuligheder på en etisk og professionel måde
 • kan anvende viden om arbejdsflowet ved fremstillingen af protetiske arbejder i samarbejdet med dentallaboratoriet og kollegaer
 • formidle forløbet i behandlingen til patienterne
 • have viden om parodontiet
 • kan vælge hensigtsmæssige materialer og metoder til pochepakning, aftrykstagning,sammenbidsregistrering, fremstilling af provisorier samt ved cementering
 • kan foretage atraumatisk pochepakning, aftrykstagning, fremstilling af provisorier samt cementering
 • kan anvende viden om okklusionen samt udføre sammenbidsregistreringer
 • kan vælge hensigtsmæssige materialer og metoder ved desinfektion og opbevaring af aftryk samt desinfektion og forbehandling af restaureringer
 • kan anvende viden om farver og lys samt udføre farvetagning og -prøvning
 • kan anvende viden om den fast- og løstbundne mucosa samt udføre rebasering af proteser
 • kan udføre enkle protesereparationer
 • kan vejlede patienter i mundhygiejne i forbindelse med fast og aftagelig protetik.

 

 

Følgende uddannelser giver adgang til Akademiuddannelsen i odontologisk praksis:

 • Relevant erhvervsuddannelse, f.eks. uddannelsen til tandklinikassistent
 • Relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • Gymnasial uddannelse
 • Anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående
 • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Institutionen kan optage ansøgere, der ikke opfylder adgangsbetingelserne, men som ud fra en konkret vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.