Tandpleje for 0-6-årige og non-operativ behandling

Barn der bliver undersøgt af en tandplejer

Tandpleje for 0-6-årige og non-operativ behandling har fokus på at udvikle den studerendes færdigheder og kompetencer til at vurdere og fremme oral sundhed og udføre non-operativ behandling.

 

 

Den studerende opnår viden om og forståelse for:

 • caries, gingivitis og tanddannelsesforstyrrelser hos småbørn samt behandling heraf
 • traumer i det primære tandsæt samt okklusionsudvikling
 • begreberne sundhedsfremme og sundhedspædagogik
 • børns udvikling og vilkår.

Den studerende kan:

 • vurdere fravær eller tilstedeværelsen af sygdom
 • vurdere okklusionsudviklingen
 • skabe forudsætninger for parathed til tandpleje
 • udføre non-operativ tandbehandling
 • føre journal, herunder OCR efter gældende regler
 • håndtere henvendelser om akutte tilstande
 • medvirke ved traumekontrol
 • støtte forældre til at foretage sunde valg med vægt på tænder og mundhule ud fra en sundhedspædagogisk tilgang.


Den studerende kan desuden:

 • anvender viden om sygdomme og deres symptomer i risikovurdering, valg af non-operativ behandling og vurdering af effekt
 • bidrage til planlægning og udførelse af en sundhedsfremmende indsats med udgangspunkt i målgruppens ressourcer og behov
 • deltage professionelt i fagligt og tværfagligt samarbejde
 • udvikle egen praksis i en struktureret sammenhæng.

 

Følgende uddannelser giver adgang til Akademiuddannelsen i odontologisk praksis:

 • relevant erhvervsuddannelse, f.eks. uddannelsen til tandklinikassistent
 • relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • gymnasial uddannelse
 • anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående
  mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Institutionen kan optage ansøgere, der ikke opfylder adgangsbetingelserne, men som ud fra en konkret vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.