Læreplads i udlandet inkl. Grønland og Færøerne

Pige med kuffert

Som elev på en erhvervsuddannelse kan du tage en eller flere af dine oplæringsperioder på en tandklinik i udlandet og få dem godkendt som en del af den danske uddannelse.

Du har mulighed for at søge en læreplads i et andet europæisk land. Oplæringsforløbet skal dog være af mindst én måneds varighed.

Skoleundervisningen foregår altid i Danmark sammen med de elever, der har en dansk læreplads. Du får det samme uddannelsesbevis som de elever, der har en læreplads på en dansk tandklinik.

Først og fremmest skal du finde en læreplads i udlandet, og dernæst skal opholdet godkendes som en del af uddannelsen.
Har du ikke en læreplads, søger du en læreplads som skolen giver en forhåndsgodkendelse. Når oplæringsforløbet i udlandet er forhåndsgodkendt, indgår du en skriftlig ansættelseskontrakt med arbejdsgiveren efter de lokale regler eller aftaler om ansættelser. Denne ansættelseskontrakt skal være underskrevet af begge parter, og den skal være dateret før oplæringsperioden starter, hvis du vil have tilskud. Den udenlandske arbejdsgiver skal give løn efter de vilkår, som gælder for landets egne elever.

Du kan under Børne- og undervisningsministeriet læse en beskrivelse af uddannelsen til tandklinikassistent og på Certificate Supplement læse en engelsk beskrivelse, der er et tillæg til uddannelsesbeviset. Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent beskriver uddannelsens indhold og mål.

Er du interesseret i af søge en læreplads i udlandet, kan du henvende dig til uddannelses- og erhvervsvejlederne.

Løn under læretid

Tandklinikassistentuddannelsen er en erhvervsuddannelse, og du har derfor ret til løn i din læretid. Hvis du vælger at søge læreplads i udlandet, skal du dog være opmærksom på, at lønnen kan være lavere i udlandet end herhjemme. Til gengæld kan du få tilskud til bolig, rejse, flytning mm.

Yderligere oplysninger kan søges på borger.dk.