Læreplads i udlandet

Pige med kuffert

Som elev på en erhvervsuddannelse kan du tage én eller flere, af dine læretidsperioder på en tandklinik i udlandet og få dem godkendt som en del af den danske uddannelse.

Du har mulighed for at søge en læreplads i et andet europæisk land. Lærepladsopholdet skal være af mindst én måneds varighed.

Skoleundervisningen foregår altid i Danmark sammen med de elever, der har en dansk læreplads. Du får det samme uddannelsesbevis som de elever, der har en læreplads på en dansk tandklinik.

Du kan under Børne- og undervisningsministeriet læse en beskrivelse af uddannelsen til tandklinikassistent og på Certificate Supplement læse en engelsk beskrivelse, der er et tillæg til uddannelsesbeviset. Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent beskriver uddannelsens indhold og mål.

Er du interesseret i af søge en læreplads i udlandet, kan du henvende dig til uddannelses- og erhvervsvejlederne.

Løn under læretid

Tandklinikassistentuddannelsen er en erhvervsuddannelse, og du har derfor ret til løn i din læretid. Hvis du vælger at søge læreplads i udlandet, skal du dog være opmærksom på, at lønnen kan være lavere i udlandet end herhjemme. Til gengæld kan du få tilskud til bolig, rejse, flytning mm.

Yderligere oplysninger kan søges på borger.dk.