Undervisning

Undervisningen på SKT ændres løbende, så den indeholder den nyeste viden om tandsygdomme og behandlingsprincipper, hvilket sikrer at din uddannelse er opdateret.

Praktisk, varieret og relevant undervisning

Undervisningen foregår såvel på klinikker, i laboratorier, computerrum som i klasseværelser. Ofte er den tilrettelagt som projekt- eller casebaseret undervisning, hvor du løser opgaver i grupper med andre elever og med læreren som vejleder. På den måde trænes du i selvstændigt, at finde svar på spørgsmål og tage ansvar for din egen læring.
Du får også mulighed for, at lære noget af teorien gennem selvstudie, hvor du har adgang til computerstøttede undervisningsprogrammer.

Træning i selvstændig patientbehandling

Du får tid ved tandlægestolen til, at træne de behandlinger du selv må udføre på patienterne, fx at pudse tænder, pensle med fluor og tage røntgenbilleder. Du øver dig enten på dukker eller I går to elever sammen og øver på hinanden.

Se en mere udførlig beskrivelse af undervisningen i Den lokale undervisningsplan 2020.

SKT's ordensregler
SKT's eksamensregler