Uddannelsens opbygning

Uddannelsen til tandklinikassistent varer normalt 3 år, men uddannelsestiden kan variere afhængig af, hvilken baggrund du har.
Du kan starte på grundforløbet uden at have en læreplads. Der er frit optag på grund af de gode jobmuligheder inden for faget. Du skal selvfølgelig opfylde adgangskravene til uddannelsen.

 

Det første skoleophold er grundforløb 2, som er på 20 uger. Formålet med grundforløb 2 er at gøre dig klar til din første læreplads og til, at du kan komme på hovedforløbet til tandklinikassistentuddannelsen. Du skal bestå grundforløb 2 for at kunne begynde på hovedforløbet.

I løbet af grundforløbet skal du have en læreplads. På SKT lærer du at skrive en ansøgning og at søge læreplads på en tandklinik. Kender du nogen, der arbejder på en tandklinik, kan du altid spørge, om de mangler en elev. På SKT hjælper vi også med at finde lærepladser ved f. eks. at formidle opslag om ledige lærepladser.

Får du ikke umiddelbart en læreplads kan du komme i skoleoplæring, hvis du opfylder betingelserne for dette. SKT er godkendt til skoleoplæring og har et oplæringscenter, hvor skoleoplæringen foregår.

SKT vil i løbet af grundforløbet hjælpe dig med at skaffe en læreplads. Finder du ikke en læreplads inden du skal bruge en for at kunne fortsætte på hovedforløbet, kan du komme i skoleoplæring hvis du opfylder betingelserne får dette. SKT er godkendt til skoleoplæring og har et skoleoplæringscenter, hvor skoleoplæringen foregår.

 

 

 

 

 

 

 

Ny mesterlære er en praktisk vej til at få en erhvervsuddannelse, hvor du starter direkte på lærepladsen.

Her er grundforløbet på skolen erstattet af praktisk oplæring på en tandklinik, og træder i stedet for skoleundervisning på grundforløb 2 på SKT.

Når du har fundet dig en læreplads og er kommet gang med forløbet, vil en vejleder kontakte klinikken for et indledende møde, hvor vi kompetencevurderer og drøfter det kommende forløb.

Du skal opfylde de samme krav som på grundforløb 2 og ud fra din kompetencevurdering vil du eventuelt i løbet af dit ny mesterlæreforløb skulle gennemføre og bestå følgende grundfag:

  • Psykologi på E-niveau
  • Naturfag på F-niveau
  • Førstehjælp.

For at på komme i gang med ny mesterlære, skal du selv finde dig en læreplads. Du kan eventuelt oprette en profil på dentaljob.dk.

Du kan finde mere information på undervisningsministeriets hjemmeside

Se en mere udførlig beskrivelse af uddannelsen i Den lokale undervisningsplan.