Skoleoplæring

2 piger på biblioteket, der kigger i en anatomibog

Efter at du har afsluttet grundforløb 2, har du en karensperiode på 4 uger. Du kan herefter søge om optagelse i skoleoplæring. Du kan optages, hvis du på optagelsestidspunktet opfylder de såkaldte EMMA-kriterier:

E for Egnethed

SKT vurderer om du er egnet til, at forsætte uddannelsen med tilfredsstillende udbytte, og om du vil være egnet til at arbejde som tandklinikassistent. Vurderingen foretages ud fra SKT's samlede kendskab til dine faglige og personlige kompetencer.

M for geografisk Mobilitet

Du skal være parat til at sige ja til en læreplads - også selv om det kan medføre lang transporttid eller flytning.

M for faglig Mobilitet

Du skal være parat til at acceptere en rimelig læreplads inden for en anden uddannelse end den primært ønskede.

A for Aktivt søgende

Du skal hele tiden være aktivt søgende. Det betyder, at du skal have en synlig profil på www.lærepladsen.dk og du skal søge alle ledige elevpladser inden for fagområdet.

Som elev i skoleoplæring skal du, under hele skoleoplæringsopholdet, opfylde EMMA-kriterierne. Hvis det vurderes, at du ikke opfylder EMMA-kriterierne, kan du udmeldes af skoleoplæringscentret. Er du én gang udmeldt af skoleoplæringscentret, kan du ikke optages igen.

Samarbejdsaftaler vedrørende skoleoplæring

Elever fra følgende skoler kan også søge om optagelse i skoleoplæringscentret på SKT:

 

 

 

 

Skoleoplæringen tilrettelægges så den bidrager til, at du kan udvikle de nødvendige almene, faglige og personlige kompetencer gennem det daglige arbejde og samarbejdet.

 

 

 

 

 

Som elev under skoleoplæring vil du indgå i ét eller flere kortere forløb med praktisk oplæring på en tandklinik. De korte forløb kan være af forskellig varighed og på forskellige vilkår alt efter, hvilken aftale der er indgået med tandklinikken.

Når du kommer i korte forløb aftales det med klinikken, hvilke læringsmål der skal være fokus på under forløbet.

 

 

 

 

 

I perioder, hvor det ikke er muligt at tilbyde dig praktisk oplæring på en tandklinik, deltager du i arbejdet på Tandlægeuddannelsens forskellige afdelinger. Her får du praktisk oplæring i tandklinikassistentens arbejdsopgaver i samarbejde med tandplejer- og tandlægestuderende. Du indgår i en turnus, så du får erfaring med arbejdet på flere afdelinger.

 

 

 

 

 

 

 

Oplæringscentret har det overordnede ansvar for at sikre sammenhæng i din uddannelse. Derfor vil den uddannelsesansvarlige løbende give dig feedback på din indsats og dit faglige udbytte.

Oplæringscentret har desuden pligt til løbende at vurdere, om du lever op til  EMMA-kriterierne. Det er den uddannelsesansvarlige, der fortager denne vurdering.